Despre Biblioteca USAMVB Timişoara
Patrimoniul bibliotecii are caracter enciclopedic, fiind format din publicaţii din următoarele domenii: agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, management şi marketing general şi agricol, matematică, chimie, biologie, ştiinţe economice, geografie, istorie, limbi moderne, pedagogie, sociologie, arte plastice, literatură beletristică română şi universală.

Evidenţa documentelor, prelucrarea, conservarea, eliminarea şi recuperarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile Legii Bibliotecilor nr. 334/2002.

Dotările necesare, legate de mobilier, tehnica de calcul şi altele s-au realizat din fondurile alocate de către universitate, prin donaţii şi sponsorizări.

Ce servicii oferim?

Pentru cititori se asigură accesul la toate documentele existente, în sala de lectură a bibliotecii sau la domiciliu, pe baza şi în condiţiile Regulamentului de funcţionare.

Biblioteca oferă: acces la cataloagele tradiţionale; consultarea publicaţiilor în sălile de lectură, cu acces liber la raft; împrumut la domiciliu; acces la Internet.

Acces

Accesul la publicaţiile şi serviciile bibliotecii este permis numai pe baza legitimaţiei de bibliotecă, vizată la zi. Legitimaţiile se vizează anual şi nu sunt transmisibile.